Artikeln publicerades 18 januari 2024

Ett klargörande angående gårdagens inställda skolskjuts

Svalövs kommun har upphandlat tjänsten skolskjuts. De upphandlade företagen har rätt att ställa in skolskjutsen om de anser att det inte är säkert att utföra tjänsten.

Samma sak hände med skolskjuts i många kommuner i Skåne under gårdagen och vissa kommuners stadstrafik ställdes även den in under perioder. Våra upphandlade företag bedömde att det var möjligt att köra skolskjuts under morgonen, men bedömde under sen förmiddag/tidig lunch att det inte var möjligt att utföra tjänsten under eftermiddagen. Detta var som sagt inte vår kommuns bedömning. Det faktum att elever åker skolskjuts in på morgonen, betyder inte att kommunen ansvarar för att barnen skjutsas hem.

Skolans ansvar är dock att säkerställa att elever efter skoldagens slut kommer hem säkert. Detta uppfylldes genom att vårdnadshavare kontaktades för att hämta sina barn, att fritidshemmen bemannades upp för att möjliggöra att elever kunde tas om hand i skolans lokaler fram tills att eleverna blev hämtade och att kommunen säkerställde att inga verksamheter stängdes ner förrän varje elev hämtats.