Artikeln publicerades 18 januari 2024

Familjen Helsingborg satsar på att bli en magnet för filminspelningar i Skåne

Familjen Helsingborg bjöd under gårdagen in till en utbildningsdag i Landskrona där bland annat producenter, kulturchefer, närlingslivschefer och filmskapare samlades för att diskutera och vidareutbilda sig inom området filminspelning och dess fördelar för en region.

Familjen Helsingborg, vilket är ett samarbete mellan elva kommuner i nordvästra Skåne, har tagit initiativ till att bli en föregångare inom filmproduktion i regionen. Genom att bjuda in till en gemensam filmdag i Landskrona har de uttryckt sitt mål att stärka nordvästra Skåne som en attraktiv inspelningsplats för filmproducenter och produktionsbolag.

Film i Familjen

Svalövs kommun har också som del av Familjen Helsingborg deltagit i projektet "Film i Familjen" som har bedrivits under 2022/2023. Syftet har varit att utarbeta ett utvecklingskoncept för de elva kommunerna vad gäller att attrahera och ta emot film- och TV-produktioner - att skapa en bas för att utveckla förutsättningarna för en utbyggd infrastruktur för film- och TV-produktion. Utbildningsdagen i Landskrona var avslutet på detta projektet

En viktig diskussion under evenemanget kretsade kring konkurrensfördelar och hur kommunerna kan underlätta och stärka samarbetet med filmproducenter. Frågan om hur man kan skapa en gynnsam miljö för filminspelningar engagerade deltagarna och erfarenheter från tidigare filminspelningar i närområdet delades.

Inte bara samlades filmbranschens entusiaster utan även representanter från olika yrkesroller som alla spelar en nyckelroll i att stärka regionens ställning som en föredragen inspelningsplats, så som representanter från olika kommuners näringslivsenheter, plan och bygg, kultur- och fritid samt kommunikationsenheter.

Regissören Ted Kjellsson, som tidigt i sitt liv studerade på Fridhems folkhögskola, agerade även som moderator för evenemanget.

Från vänster, Jonny Norrby (Kultur- och fritidschef, Åstorp), Nellie Stenvall (Planarkitekt, Svalöv), Ted Kjellsson (Regissör), David Nilsson (Grafisk formgivare, Svalöv) Susann Cardell (Näringslivschef, Åstorp)

Från vänster, Jonny Norrby (Kultur- och fritidschef, Åstorp), Nellie Stenvall (Planarkitekt, Svalöv), Ted Kjellsson (Regissör), David Nilsson (Grafisk formgivare, Svalöv) Susann Cardell (Näringslivschef, Åstorp)

Filmproduktionstöd

Med statens nyligen införda filmproduktionsstöd förväntas fler inspelningar ske i Sverige. Familjen Helsingborg vill ta del av den möjligheten och diskuterade hur kommunerna, både individuellt och i samverkan, kan underlätta för kommande filminspelningar. Exempel på hur man kan jobba med filmproduktion från Göteborgs Stad delades av Jim Lindmark. Per Janérus som är producenten bakom filmatiseringen av Anders De La Mottes krimroman "Slutet På Sommaren" delgav också sina erfarenheter av att producera en TV-serie i nordvästra Skåne och dess utmaningar och fördelar

Jim Lindmark (Filmlots) från filmkontoret i Göteborg delade med sig av sina erfarenheter och berättade hur de jobbar med film i sin region.

Jim Lindmark (Filmlots) från filmkontoret i Göteborg delade med sig av sina erfarenheter och berättade hur de jobbar med film i sin region.

Näringslivet gynnas av filmproduktion

Filminspelningar involverar inte bara kultursektorn utan har även en betydande påverkan på markanvändning, tillstånd, fastighetsåtkomst, arbetskraftsbehov, samt behov av hotell- och restaurangtjänster. Evenemanget betonade att filmproduktion inte bara berikar kulturlivet utan även blir en stor tillgång för näringslivet i de berörda kommunerna och tätorterna. Från biluthyrning och hotell till catering och lagring skapar filmproduktion en positiv ekonomisk påverkan på lokala företag och samhället i stort.

Familjen Helsingborg ser fram emot att skapa en gynnsam miljö för filmproduktion och att välkomna fler kreativa projekt till regionen, vilket förhoppningsvis kommer att stärka det kulturella och ekonomiska landskapet i nordvästra Skåne.