Artikeln publicerades 19 januari 2024

Information om ditt trygghetslarm

Förstora bilden

Foto: Mostphotos.

Hemvården i Svalövs kommun får en del samtal och mejl från brukare som är oroliga över att deras trygghetslarm påverkas om de gör förändringar i sitt privata teleabonnemang eller om operatören gör förändringar i sina tjänster.

— Med anledning av inkomna frågor vill vi därför förtydliga att kommunens trygghetslarm inte har kopplingar till eller är beroende av vilken teleoperatör brukaren valt som sitt privata abonnemang. Trygghetslarmet fungerar oberoende av detta. Så brukaren kan vara lugn - trygghetslarmet påverkas inte, säger Niklas Ahlqvist, tf. verksamhetschef äldreomsorgen.

Hemvården ansvarar för att larmet fungerar

Ett installerat trygghetslarm har ett eget SIM-kort som kopplar upp mot det mobila telenätet, oberoende av brukarens privata telefonabonnemang.

— Brukaren behöver inte ens ha ett eget abonnemang för att trygghetslarmet ska fungera och det är vi inom hemvården som ansvarar för att trygghetslarmet fungerar. Om du som brukare har frågor så är rådet att du kontaktar det hemvårdsområde du tillhör, säger Niklas Ahlqvist.

I samband med hemvårdsbesök har verksamheten i dagarna, både skriftligt och muntligt, informerat brukarna om trygghetslarmens tekniska förutsättningar.

Kontaktinformation

Hemvårdsområde:

Slätten - Billeberga, Teckomatorp och Tågarp med omnejd
Tel: 0418-47 51 82.

Åsen - Kågeröd och Röstånga med omnejd
Tel: 0418-47 51 84.

Centrum - Svalövs tätort
Tel: 0418-47 51 86.

Lås & larmteknik
Tel: 0418-47 52 69 alt. 070-790 88 03.