Artikeln publicerades 27 februari 2024

Avtal för framtidens vårdboende klart

Lantlyckan Svalövs kommun

Efter ett mångårigt arbete, med en mängd olika steg och processer, är vi äntligen redo att börja resan mot att förverkliga lokaler avsedda för särskilt boende, trygghetsboende och administrativa ändamål.

Det första steget är att bygga ett toppmodernt vårdboende, vilket kommer att erbjuda sammanlagt 60 platser, varav 40 kommer att vara avsedda för särskilt boende och 20 för trygghetsboende.

- Det har varit en lång resa för att komma hit, men det känns fantastiskt att vi äntligen har nått en överenskommelse med det företag som ska bygga vårt vårdboende. Detta är en avgörande pusselbit för utvecklingen av hela området kring Lantlyckan, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Projekteringen av byggnaden kommer att påbörjas omedelbart och det första spadtaget är planerat att tas innan halvårsskiftet i år. Med en beräknad byggtid på cirka 2 år kan vi förvänta oss att invigningen äger rum runt halvårsskiftet 2026.

- Jag är både glad och stolt över att vi nu får möjligheten att bygga ett vårdboende av högsta kvalitet för våra äldre i kommunen, säger Aase Jönsson (KD), kommunalråd i Svalövs kommun.

- Jag instämmer och vill betona att detta ger verksamheten en fantastisk möjlighet att erbjuda vård och omsorg av absolut bästa kvalitet, tillägger Anna Berg von Linde (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats investeringsmedel på 115 miljoner kronor år 2024 och 100 miljoner kronor år 2025 för byggnation av särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler. HA Bygg från Höganäs är företaget som vann upphandlingen för att bygga vårdboendet.

- Vi är både glada och stolta över det fina förtroendet vi fått och kommer att respektfullt förvalta detta, säger Henrik Andersson, VD, Henrik Anderssons Byggnads AB (HA BYGG).