Artikeln publicerades 10 april 2024

Nu börjar gatusopningen i Svalövs kommun

Nu är det dags för ett säkert vårtecken, gatusopningen i kommunen.

Gatusopningen påbörjas i dag och Teckomatorp står först på turordningen. Arbetet med rengöring av dagvattenbrunnarna startas upp strax efter att gatusopningen har färdigställts.

Gatusopningen och rengöringen av dagvattenbrunnar är upphandlad på entreprenad, där de anlitade entreprenörerna ansvarar för de kommunala gatorna och dagvattenbrunnarna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.

För bästa resultat måste entreprenadmaskinerna ha fri tillgång till ovan nämnda ytor. Fordon ska, om möjligt, parkeras på den egna fastigheten under den period arbetet utförs. Detta gäller också släp, husvagnar och liknande.

Turordning:
Gaturenhållningen och rengöringen av dagvattenbrunnar sker enligt denna turordning:

1. Teckomatorp, vecka 15
2. Billeberga, vecka 15
3. Tågarp, vecka 15
4. Kågeröd, vecka 16
5. Svalöv, vecka 16
6. Röstånga, vecka 16-17

Observera att detta är en preliminär tidsplan som kan påverkas av vädersituationen.

Vid frågor, kontakta Tekniska kontoret Gata & Park
Annika Mineur
0418-47 51 24
E-post