Artikeln publicerades 8 januari 2021

Aktuellt läge avseende covid-19 inom vård och omsorg i Svalövs kommun

Smittspridningen av covid-19 har ökat i samhället och Skåne är inget undantag. I Svalövs kommun har vi tagit smittan på allvar från början och bland annat haft besöksförbud på våra särskilda boenden.

Nuvarande besöksförbud varar till och med den 12 januari. En ny ansökan om besöksförbud på särskilda boenden är gjord hos Folkhälsomyndigheten och beslut väntas den 11 januari.

Trots besöksförbud och striktare rutiner har smittan tagit sig in på kommunens särskilda boenden, framför allt på ett av dem, och tyvärr har vi haft några dödsfall med covid-19. Även personalläget inom vård och omsorg har påverkats och läget är ansträngt.

-Det är tungt nu och vi gör allt vi kan för att vända utvecklingen, säger Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg. Det innebär symtomkontroll på all personal inför varje arbetspass, striktare rutiner och omfattande skyddsutrustning. Verksamheten arbetar även med intensiv smittspårning vid misstanke eller konstaterad smitta hos brukare såväl som personal, allt för att försöka förhindra ökad smittspridning.

-En ljusning för oss är att vaccinationer äntligen är på gång. Arbetet med vaccinationerna här i kommunen kommer att påbörjas tisdagen den 12 januari. Vid första leveransen av vaccin kommer brukare på särskilda boenden erbjudas vaccination i första hand och personal i andra hand. Det är min önskan och förhoppning att så många som möjligt väljer att vaccineras. På så sätt kan alla vara med och göra skillnad, fortsätter Madeleine Moberg, som även vill ge all berörd personal en stor eloge för sitt fina arbete.

-Nu måste vi alla hålla i och hålla ut. Vår personal är fantastisk och gör allt de kan. Nu krävs större försiktighet och förståelse ute i samhället för att vända utvecklingen. Vi behöver alla stötta varandra i att orka och finnas där för varandra, säger Angelie Fröjd, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.