Artikeln publicerades 8 januari 2021

Uppstarten av vårterminen 2021 för högstadiet

Den 7 januari lät regeringen meddela att man möjliggör för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken.

Med anledning därav vidtar Svalövs kommun åtgärder, som syftar till att begränsa smittspridningen i linje med regeringens intentioner.

En kombination av vanlig respektive distans-/fjärrundervisning

När vårterminen 2021 startar kommer Linåkerskolan att ge distans- eller fjärrundervisning till en årskurs varje dag fram till och med 24 januari. Det innebär att en tredjedel av skolans elever inte kommer att vara på plats på skolan.

- På detta sätt menar vi att vi vidtar balanserade åtgärder för att minska trycket på kollektivtrafiken och för att undvika trängsel på skolan. Vi anser därmed också att åtgärderna ligger helt i linje med det budskap, som regeringen gick ut med den 7 januari, säger utbildningschef Hans Dahlqvist

De elever som har distans-/fjärrundervisning kommer att erbjudas att hämta lunchpaket på närmaste skolenhet utifrån bostadsadress.

Är åtgärderna tillräckliga?

Region Skånes smittskyddsläkare vill se mer drastiska åtgärder och förordar en fullständig övergång till distans-/fjärrundervisning för högstadieskolorna i Skåne. Frågan är lyft till Folkhälsomyndigheten, som väntas fatta beslut inom kort. Kommer det nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kommer Svalövs kommun, precis som tidigare, att beakta dessa.

- Vi har en beredskap för att utvidga distans-/fjärrundervisningen om behovet uppstår eller om det kommer nya direktiv från regeringen eller från myndighetshåll. För nu anser vi att vi fattat ett väl avvägt beslut i linje med det budskap som regeringen gått ut med, säger bildningsnämndens ordförande Kim Hellström.

För mer information kontakta:
Hans Dahlqvist, utbildningschef
Telefon: 0418 – 47 50 35
E-post