Artikeln publicerades 11 januari 2021

Reviderat beslut gällande uppstarten av vårterminen 2021 för högstadiet

Svalövs kommun reviderar sitt tidigare beslut om att gå över till distans- eller fjärrundervisning för en tredjedel av eleverna på högstadiet. Istället går vi över till distans- eller fjärrundervisning för alla högstadieelever redan från och med 12 januari.

Olika budskap från olika instanser

Den 7 januari lät regeringen meddela att man möjliggör för grundskolor att använda distans- eller fjärrundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Det var i beaktande av regeringens besked som Svalövs kommun fattade beslut om att införa distans- eller fjärrundervisning för en tredjedel av Linåkerskolans elever. Samtidigt förordade Regions Skånes smittskyddsläkare en total övergång till distans- eller fjärrundervisning för högstadieskolorna i Skåne. Vi valde initialt att följa vår tolkning av regeringens budskap, men reviderar alltså nu detta beslut.

- Det kommer kontinuerligt ny information från olika instanser, information som delvis innehåller olika budskap. Med så här kort varsel inför terminsstart gör det beslutsfattandet komplext. Svalövs kommun fattade ursprungligen ett beslut som vi tyckte var väl avvägt, men för att minimera riskerna i ett utsatt läge väljer kommunen nu att helt gå över till distans- eller fjärrundervisning på vårt högstadium, säger utbildningschef Hans Dahlqvist.

- Det är svåra avvägningar att göra, men efter att Region Skåne ytterligare understrukit situationens allvar har jag i samråd med utbildningschef valt att revidera tidigare ordförandebeslut, vilket innebär att Svalövs kommun går över till distans- eller fjärrundervisning för alla elever på högstadiet från och med 12 januari, säger bildningsnämndens ordförande Kim Hellström.

Elever och vårdnadshavare får information om vad som gäller via Schoolsoft, den interna informationskanalen.

För mer information kontakta:
Hans Dahlqvist, utbildningschef
Telefon: 0418 – 47 50 35
E-post