Artikeln publicerades 12 januari 2021

Ytterligare förlängning av besöksförbudet på särskilda boenden

Efter en ny ansökan hos Folkhälsomyndigheten förlängs besöksförbudet på Svalövs kommuns äldreboenden, LSS-boenden och besök inom socialpsykiatrin.

Smittspridningen av covid-19 ligger fortfarande på höga nivåer i samhället och därför förlängs besöksförbudet fram till och med den 2 februari. Ytterligare förlängning efter detta datum kan bli aktuellt.

Besöksförbudet gäller alla inomhusbesök och äldreboendena som berörs är Solgården i Svalövs tätort, Åsgården i Kågeröd och Ängslyckan i Teckomatorp.

Det finns dock möjlighet att besöka sina anhöriga utomhus på kommunens samtliga äldreboenden. Detta sker under ordnade förhållanden och på avstånd med hjälp av besöksvisir. För att kunna nyttja denna möjlighet krävs det att anhöriga bokar tid hos det aktuella boendet.

Tack för att du visar hänsyn och respekt!