Artikeln publicerades 13 januari 2021

Ängslyckans äldreboende är först ut med vaccination mot covid-19

Ella Sellergren på Ängslyckans äldreboende får här den första dosen vaccin av sjuksköterska Victoria Svensson.

Ella Sellergren på Ängslyckans äldreboende får här den första dosen vaccin av sjuksköterska Victoria Svensson.

Först ut att vaccineras är den prioriterade gruppen brukare och personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Det är Region Skåne som har huvudansvaret för vaccinationen men för den första prioriterade gruppen hjälper kommunen till att utföra själva vaccinationen.

Vaccinationen startar i dag på Ängslyckans äldreboende i Teckomatorp med att 50 brukare får den första utav två doser vaccin. I första hand erbjuds brukarna på kommunens särskilda boenden att vaccinera sig och i takt med att antalet doser levereras får personalen sedan också möjlighet till vaccinering.

- Trots strikta rutiner och besöksförbud så har smittan tagit sig in på våra boenden och tyvärr har vi också haft några dödsfall orsakade av covid-19, vilket är oerhört tungt för anhöriga och för oss som arbetar inom verksamheten. Därför är det mycket glädjande att vi nu kan komma igång med vaccinationen, säger Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg.

I slutet av 2020 ökade smittspridningen rejält i hela Skåne och så även i Svalövs kommun. Totalt har det sedan pandemin startade i mars konstaterats 606 fall av covid-19 bland invånarna i kommunen. Av dessa registrerades hela 100 fall den sista veckan på året och Svalövs kommun börjar närma sig samma smittspridningsnivå som övriga kommuner i nordvästra Skåne.

Precis som i övriga Skåne befinner sig kommunens äldreboenden också i ett ansträngt läge. I dagsläget har vi smitta på våra tre äldreboenden. Även personalläget inom vård- och omsorgsverksamheten har under lång tid varit och är fortsatt väldigt ansträngt.

- Jag vill ge en stor eloge till våra medarbetare som gör ett fantastiskt arbete under dessa omständigheter. Och nu när vi börjar se ljuset i tunneln så är min förhoppning att man väljer att vaccinera sig när man får möjligheten. Det är bara tillsammans, genom att följa råd och rekommendationer, som vi kan ta oss till ljuset i slutet av tunneln och förhoppningsvis då också lägga coronapandemin bakom oss, säger Madeleine Moberg.

Så här genomförs vaccinationen på kommunens äldreboenden

Totalt är det 350 brukare som får erbjudande om vaccination. Steg ett i vaccinationen inleds denna vecka och först ut är Ängslyckan i Teckomatorp, sedan följer Åsgården i Kågeröd. I nästa vecka, vecka 3, fortsätter vaccinationen på Solgården i Svalövs tätort. Finns det sedan doser över kommer utvalda hemsjukvårdspatienter att vaccineras. I steg två kommer hemtjänstens brukare få samma möjlighet till vaccination.

Allt eftersom doser levereras kommer personal att erbjudas vaccination. Totalt handlar det om 330 medarbetare och ett 100-tal timvikarier inom vård- och omsorgsverksamheten.

Information om vaccinering i samhället

Det är Region Skåne som ansvarar för vaccinationen mot covid-19 och den genomförs i fyra faser.

Fas 1- januari och februari:
Personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst med behov av omvårdnad. Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare. Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst med behov av omvårdnad. Prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården.

Fas 2 och 3 - februari och mars:
Personer som är 65 år eller äldre. Vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Personer som är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med att specificera dessa riskgrupper.

Fas 4 - när vaccination av prioriterade grupper är färdig:
Övriga personer som inte tillhör en riskgrupp.

Mer information och om vaccination mot covid-19 på Region Skånes webbplats.

Källa: Region Skåne