Artikeln publicerades 20 januari 2021

Trafikverket presenterar möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund, som kan beröra Svalövs kommun

Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på var järnvägen kan gå. Trafikverket bjuder in till samråd där du kan lämna dina synpunkter.

Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på var järnvägen kan gå. Trafikverket bjuder in till samråd där du kan lämna dina synpunkter.

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg.

Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. När hela den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö är färdigbyggd kommer restiden mellan orterna vara avsevärt kortare. Möjligheten att köra mer gods på järnväg ökar också då det frigörs utrymme på Södra stambanan.

Kartan visar utredningsområdet för projektet Ny stambana

På kartan syns utredningsområdet för projektet Ny stambana Hässleholm-Lund. Inom det markerade området planeras den nya järnvägen.

Under perioden 20 januari – 16 mars genomförs projektets tredje samråd för den utredning som ser över var man bäst placerar järnvägen mellan Hässleholm och Lund. Trafikverkets syfte med samrådet är att informera om projektet, att visa upp de förslag till lokaliseringsalternativ som tagits fram och att få in synpunkter på förslagen.

På grund av rådande pandemi genomförs samrådet digitalt. Från den 20 januari finns det på projektets webbplats en interaktiv karta där det går att lämna synpunkter och det kommer finnas presentationer som visar hur lokaliseringsalternativen tagits fram. Sista dag att lämna synpunkter är den 16 mars.

Utöver detta hålls fyra digitala frågestunder, med möjlighet att ställa frågor till projektets medarbetare. De digitala frågestunderna hålls den 10 februari kl. 12.00-13.00 och
kl. 18.00-19.00 samt den 2 mars kl. 12.00-13.00 och kl. 18.00-19.00 Läs mer om de digitala frågestunderna på webbplatsen.

Läs mer om projektet och ta del av samrådsmaterialet och lämna dina synpunkter på projektets webbplats www.trafikverket.se/hassleholm-lund.