Artikeln publicerades 21 januari 2021

Nationella restriktioner och rekommendationer förlängs

Regeringen meddelade vid dagens presskonferens att de nuvarande nationella restriktionerna och rekommendationerna för att minimera smittspridningen av covid19 förlängs men även ändras.

Smittspridningen av covid-19 befinner sig fortfarande på en hög nivå och vården är fortsatt ansträngd. Därför är det viktigt att alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, vidtar åtgärder för att förhindra smittspridningen.

Detta innebär regeringens nya beslut:

  • Gymnasieskolor ska i viss omfattning kunna bedriva undervisning på skolan, vilket innebär att undervisningen kan bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning i klassrummet*. Detta gäller från den 25 januari till och med den 1 april.
    *Utbildningsverksamheten i Svalövs kommun kommer i närtid att informera om vad som kommer att gälla för elever på Svalöfs gymnasium.

  • Rekommendationer om distansarbete förlängs till den 7 februari.

  • Alkoholstoppet som innebär att serveringsställen inte får servera alkohol efter klockan 20.00 förlängs till den 7 februari.

  • Rekommendationen om att bära munskydd i kollektivtrafiken under tider där trängsel är förekommande förlängs till den 7 februari.

  • Att kommuner och regioner fortsatt uppmanas att hålla verksamheter som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändiga stängda fram till och med den 7 februari. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter.

  • Fritidsaktiviteter är viktigt för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheter för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas.

  • Regeringen kommer därutöver att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

Detta nya besked gäller från den 24 januari och våren ut. Regeringen kommer att ompröva restriktionerna varannan vecka framöver.

Källa: regeringen.se

Se regeringingens presskonferens i sin helhet