Artikeln publicerades 22 januari 2021

Successiv återgång till närundervisning på högstadiet och gymnasiet

Utifrån rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare fattar Svalövs kommun beslut om en successiv återgång till närundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet.

Linåkerskolan

Undervisningen vid Linåkerskolan ska successivt övergå till närundervisning. Under perioden 25 januari till den 5 februari kommer en tredjedel av skolans elever att bedriva närundervisning varje dag. Rektor ansvarar för planeringen. De elever som är hemma och tar del av utbildningen via fjärr- eller distansundervisning erbjuds lunchpaket, som kan hämtas på närmaste skola i kommunen. Ett nytt beslut fattas i slutet av perioden.

Svalöfs gymnasium

Fjärr- och distansundervisning för eleverna förlängs till att även omfatta dagarna den 25:e och 26:e januari. Under perioden 27 januari till den 5 februari kommer varje elev på Svalöfs gymnasium att bedriva 20-30 procent av sin undervisning i skolan.

Rektor ansvarar för planeringen. Leverans av lunchlådor till elever förlängs så länge fjärrundervisningen pågår. De elever som är hemma och tar del av utbildningen via fjärr- eller distansundervisning erbjuds lunchpaket som kan hämtas på närmaste skola.

- Rekommendationerna från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskyddsläkare är tydliga. Man vill se en successiv återgång till närundervisning. Detta ligger väl i linje med att vi nu ser en viss nedgång av smittspridningen i Skåne och i Svalövs kommun. Därför känns det rätt att besluta om en successiv återgång till närundervisning på både gymnasiet och högstadiet, säger bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD).

Vid frågor, vänligen kontakta:
Hans Dahlqvist, utbildningschef
Telefon: 0418 – 47 50 35
E-post