Artikeln publicerades 25 januari 2021

Bostadstillägg för pensionärer

Många pensionärer går idag miste om sitt bostadstillägg för att de inte känner till möjligheten att söka, medan andra som söker bostadstillägg inte är berättigade till det.

Pensionsmyndigheten vill därför informera om vad som gäller.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.

Innan du ansöker
Innan du ansöker om bostadstillägg bör du göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du inte möjlighet att göra det kan du ringa till kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka
Du ansöker enklast och snabbast på Pensionsmyndighetens webbplats. Vill du använda blankett finns den att ladda ned eller så beställer du en via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att du fyller i blanketten korrekt och komplett för att undvika lång handläggningstid. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående.