Artikeln publicerades 25 januari 2021

Nya direktiv gällande kommunens idrottshallar

Från och med idag, 25 januari, kommer idrottshallarna öppnas upp för ungdomsträning.

Med ungdomsträning menas träning för ungdomar födda 2005 eller senare. Det finns ett krav för föreningar som har träning för denna åldersgrupp. Föreningen ska lämna in en skriftlig plan (före träningsstart och öppnande av tagg till respektive idrottshall) till kommunen på hur respektive förening agerar för att minska smittspridningen vid träning i kommunens lokaler.

Det förordas att all träning i största möjligaste mån förläggs utomhus och i mindre grupper. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs om vilka regler som gäller för gym och sportanläggningar här.

Faran är inte över ännu gällande smittspridningen så tag covid-19 på största allvar och hjälps åt, att tillsammans i föreningen, ta ansvar som ledare/förälder/aktiv vid era kommande sammankomster. På så sätt motverkar vi fortsatt smittspridning och medverkar till att vi kan hålla våra anläggningar öppna framöver.

Aktivitetshusen är fortsatt stängda till den 7 februari.