Artikeln publicerades 2 februari 2021

Besöksförbudet på särskilda boenden förlängs ytterligare

Besöksförbudet på Svalövs kommuns äldreboenden, LSS-boenden och besök inom socialpsykiatrin förlängs ytterligare. Det förlängda besöksförbudet gäller i detta läge fram till och med den 23 februari. Därefter tas ett nytt beslut.

Vaccinationen på kommunens äldreboenden är igång sedan två veckor tillbaka. Om leveransen av vaccin flyter på så är planen att brukare och personal ska vara vaccinerade i början på mars.

- Tecknen börjar gå åt det positiva hållet men än är vi inte riktig där då vi känner att vi kan släppa på besöksförbudet. Det är hela tiden en svår avvägning vi måste göra men när vaccinationen på våra äldreboenden är klar så gör vi en ny bedömning och förhoppningsvis kan vi då också släppa på besöksförbudet, säger Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg.

Besöksförbudet gäller alla inomhusbesök och de äldreboenden som berörs är Solgården i Svalövs tätort, Åsgården i Kågeröd och Ängslyckan i Teckomatorp.

Det finns dock möjlighet att besöka sina anhöriga utomhus på kommunens samtliga äldreboenden. Detta sker under ordnade förhållanden och på avstånd med hjälp av besöksvisir. För att kunna nyttja denna möjlighet krävs det att anhöriga bokar tid hos det aktuella boende.

Kontaktuppgifter till respektive äldreboende i kommunen