Artikeln publicerades 8 februari 2021

Vägbom för att öka säkerheten

Bild på Gullregnsgatan och vägbommen som kommer att stänga gatan för genomfartstrafik.

Måndagen den 22 februari stängs Gullregnsgatan i Kågeröd av för genomfartstrafik med hjälp av en låst vägbom. Vägbommen är placerad vid infarten från Böketoftavägen.

En stor mängd klagomål om höga hastigheter och tung trafik har rapporterats under året på den aktuella vägen. I stället för att använda genomfartsleden genom Kågeröd så använder många trafikanter gärna Gullregnsgatan för att gena till Söderåsvägen, vilket medför onödig trafikering förbi villaområdet och oskyddade trafikanter.

- Försök till omskyltning och hastighetsdämpande åtgärder har inte gett någon effekt. För att öka säkerheten är vi nu i stället tvungna att förhindra den onödiga genomfarten med en vägbom, säger gatuchef Emil Bernhardsson.

Vägbommen vid Gullregnsgatan och Böketoftavägen i Kågeröd låses från och med måndagen den 22 februari och kommer att våra stängd på obestämd framtid.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Gata & park
Vardagar, kl. 10-12
Tel: 0418-47 51 23