Artikeln publicerades 9 februari 2021

Uppdatering av direktiven gällande kommunens idrottshallar

Kommunens idrottshallar öppnar nu upp för ungdomsträning, även för ungdomar födda 2002 eller senare. Enligt tidigare besked gällde det för ungdomar födda 2005 eller senare. Det innebär alltså att ytterligare några åldersgrupper kan träna.

Med ungdomsträning menas träning för ungdomar födda 2002 eller senare. Det finns ett krav för föreningar som har träning för denna åldersgrupp. Föreningen ska lämna in en skriftlig plan (före träningsstart och öppnande av tagg till respektive idrottshall) till kommunen på hur respektive förening agerar för att minska smittspridningen vid träning i kommunens lokaler.

Det förordas att all träning i största möjligaste mån förläggs utomhus och i mindre grupper. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs om vilka regler som gäller för gym och sportanläggningar här.

Faran är inte över ännu gällande smittspridningen så tag covid-19 på största allvar och hjälps åt, att tillsammans i föreningen, ta ansvar som ledare/förälder/aktiv vid era kommande sammankomster. På så sätt motverkar vi fortsatt smittspridning och medverkar till att vi kan hålla våra anläggningar öppna framöver.

Direktiven gäller till den 28 februari. Under denna period kommer även aktivitetshusen att vara stängda.