Artikeln publicerades 12 februari 2021

Stäng av motorn – det tjänar både du, din och andras hälsa och miljön på!

Onödig tomgångskörning kostar både pengar och ger upphov till utsläpp av avgaser som är både miljö- och hälsoskadliga.

Avgaser från tomgångskörning kan leda till hälsoproblem då de innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Vid tomgångskörning utanför exempelvis skolor och daghem kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Bullret från ett fordon på tomgång kan även upplevas som störande. Fordonsavgaser bidrar också till växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Svalövs kommun har i de "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön" beslutat att en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut. Du kan läsa mer om vad som gäller här.

Genom att undvika tomgångskörning bidrar du direkt till en bättre luftkvalitet i vår kommun!