Artikeln publicerades 15 februari 2021

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde, i kommunhuset, måndagen den 22 februari, kl 18.30.

När: måndag 22 februari, kl. 18.30
Var:
kommunhuset, Svalöv

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

  • Detaljplan för Södra Svalöv 30:7, Lantlyckan
  • Sponsringspolicy

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning i beaktande och inte närvara vid uppvisande av sjukdomssymtom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns därmed möjlighet att ta del information och debatt i efterhand här på hemsidan.

Föredragningslista med samtliga handlingar finns att ta del av i kommunens diarium. Kallelse och protokollsutkast finns också att hämta i kommunhusets reception.

Välkommen!

Ingrid Ekström (SD),
Kommunfullmäktiges ordförande