Artikeln publicerades 17 februari 2021

Vintern håller i sig!

Svalövs kommun utför, sedan ett antal år tillbaka, inte vinterväghållningen i egen regi utan den är utlagd på entreprenad, där entreprenören ansvarar för de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp.

Följande entreprenörer utför arbetet denna säsong:

  1. Härsnäs Maskintjänst - Röstånga
  2. Magnus Maskinstation - Billeberga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp
  3. Traktorflyg - Kågeröd

Med vintersäsong avses perioden 1 november till 30 april och det är under denna period som upphandlade entreprenörer ska vara beredda att rycka ut om det blir vinterväglag. På kommunens hemsida finns aktuella kartor som visar dels fastighetsägarnas ansvar för gångytor och dels entreprenörernas ansvarsområden.

För bästa resultat måste entreprenörerna ha fri tillgång till de ytor som ska skottas och halkbekämpas. Fordon ska parkeras på den egna fastigheten för att underlätta entreprenörernas arbete. Detta gäller släp, husvagnar etc. I annat fall kan entreprenörerna inte utföra sitt arbete enligt uppställda kriterier, vilket försvårar framkomligheten för hemtjänst, renhållningsfordon, räddningstjänst och postfordon. Följden blir också att grusning inte kan utföras fullt ut, vilket ökar risken för halkolyckor.

Viktigt är också att vegetation hålls inne så att fordonen kan komma så nära tomtgräns som möjligt och halkbekämpa samt snöröja gångytor för att underlätta framkomligheten för oskyddade trafikanter. Därför är det viktigt att fastighetsägaren klipper och beskär vegetation som går utanför sin tomtgräns. För vegetation och träd gäller också att det för fordonens framkomlighet måste vara fri höjd så att en traktor kan passera under utan att grenar är i vägen.

För att kunna erbjuda bästa möjliga vinterväghållning, vill vi på kommunen därför uppmana alla fastighetsägare att ta ett extra varv i trädgården och även utanför fastighetsgräns för att kontrollera ovanstående.

Enskilda vägar
Vi uppmanar även väghållare för enskilda vägar att hålla vägarna fria från snö och halka. Hala vägar försvårar för exempelvis skolskjuts.

Tack för visad hänsyn!