Artikeln publicerades 19 februari 2021

Aktuellt vaccinationsläge i Svalövs kommun

Nu har vaccinationerna börjat ta fart i Svalövs kommun.

Brukarna på samtliga särskilda boenden har fått sin andra dos av vaccinet. Det är bara några enstaka brukare som kvarstår och de kommer att få sina doser så fort det är möjligt. Vad det gäller personalen på särskilda boenden har även de, med några undantag, fått sin andra dos.

Gällande våra brukare i ordinärt boende, som ska få sitt vaccin i hemmet, kommer de sista att få dos 2 under vecka 8. Hemvårdens personal har fått sin första dos i veckan.

Övriga personer som kommunen har insatser hos kommer att erbjudas vaccin under vecka 9 på vårdcentralen i samverkan med oss. Från och med vecka 9 kommer man att bli kallad på onsdagseftermiddagar.

Fas 2 som gäller LSS, brukar och personal, beräknas starta vecka 10.