Artikeln publicerades 22 februari 2021

Namntävling för dagverksamhet i Teckomatorp

Vård och omsorg planerar för en omstart av dagverksamheten för personer med kognitiv sjukdom (demens) i Teckomatorp.

Vi har nu börjat modernisera den tidigare dagverksamheten på Ängslyckan. Målet är att öppna en varm och inbjudande mötesplats för dig som lever med kognitiv sjukdom. I samband med nyöppningen vill vi ta tillfället i akt att ge verksamheten ett nytt namn. Därför bjuder vi nu in alla kommuninvånare att komma med namnförslag.

Vad tycker du skulle vara ett passande namn på dagverksamheten?

Tävling
Skicka in ditt namnförslag med en kort motivering till varför just ditt namn är passande. Motiveringen får vara maximalt fem meningar.

Förslaget skickas till demenssjuksköterska Ulrika Granér: ulrika.graner@svalov.se, alternativt via post till: Svalövs kommun, Ulrika Granér, Solgården, 268 80 Svalöv

Tävlingen pågår fram till söndagen den 7 mars.

En jury väljer ut det bästa namnförslaget, som därmed blir verksamhetens nya namn. Juryns beslut kan inte överklagas. Den som skickat in det vinnande förslaget belönas med en gåva samt inbjudes till att delta vid invigningen av dagverksamheten.

För att kunna bjudas in om du vinner tävlingen, behöver du ange ditt namn och telefonnummer eller e-post. Vill du bara lämna in förslag utan att delta i tävlingen, behöver du inte lämna några personuppgifter.

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Det är enbart demenssjuksköterska och jurymedlemmarna som kommer ta del av personuppgifterna. Dina angivna personuppgifter sparas under perioden som tävlingen pågår och kommer sedan raderas. Personuppgiftsansvarig: Vård- och omsorgsnämnden. Har du frågor eller synpunkter gällande hanteringen av personuppgifter, vänligen kontakta: info@svalov.se, kommunens växel 0418-47 50 00 eller: Svalövs kommun, Vård- och omsorgsnämnden, 268 80 Svalöv

Publicerad första gången 2021-02-22.