Artikeln publicerades 22 februari 2021

Se gällande detaljplaner på karta!

Nu kan du se samtliga detaljplanerade områden i kommunen på en interaktiv karta och enkelt ta del av plankarta och planbeskrivning.

Du når den interaktiva kartan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen är juridiskt bindande och talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Alla mer betydande byggnationer föregås i allmänhet av detaljplanläggning. I detaljplanen prövas projektets och områdets lämplighet och om det kan tillåtas med hänsyn till stads- och landskapsbild.

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Pågående detaljplanearbete hittar du här.

Kontakta Plan- och exploateringsenheten vid frågor.