Artikeln publicerades 24 februari 2021

Anpassning av undervisning efter Smittskydd Skånes rekommendationer

Den 23 februari gick Smittskydd Skåne ut och rekommenderade att både högstadie- och gymnasieskolorna i Skåne ska bedriva distans- eller fjärrundervisning under vecka 9. Svalövs kommun följer rekommendationerna.

Linåkerskolan

Linåkerskolan bedriver distans- eller fjärrundervisning under vecka 9. Veckan därpå återgår Linåkerskolan till närundervisning för två tredjedelar av skolans elever om inget oförutsett inträffar. Rektor ansvarar för planeringen. De elever som är hemma och tar del av utbildningen via fjärr- eller distansundervisning erbjuds lunchpaket som kan hämtas på närmaste skola. Ett nytt beslut fattas i slutet av perioden.

Svalöfs gymnasium

Svalöfs gymnasium bedriver distans- eller fjärrundervisning under vecka 9. Veckan därpå återupptas närundervisningen delvis, då varje elev på Svalöfs gymnasium ska ges 20-30 procent närundervisning. Rektor ansvarar för planeringen. Leverans av lunchlådor förlängs så länge fjärrundervisningen pågår. De elever som är hemma och tar del av utbildningen via fjärr- eller distansundervisning erbjuds lunchpaket som kan hämtas på närmaste skola.

- Smittskydd Skåne har rekommenderat distansundervisning under vecka 9 och att skolorna därefter återgår till det läge som rådde vid vecka 7. Vi följer dessa rekommendationer för att vara på den säkra sidan efter sportlovet, som är en kritisk faktor. Vår förhoppning är sedan att så snart som möjligt successivt kunna återgå till närundervisning för våra elevers bästa, säger bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD).