Artikeln publicerades 4 mars 2021

Nya vädervarningar införs

Från och med april 2021 benämns SMHI:s vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning, där röd varning är den allvarligaste graden.

Med de nya varningarna blir det enklare att förstå vilka problem som vädret kan orsaka. Val av varningsnivå kommer nämligen göras utifrån de konsekvenser som väntas uppstå i ett visst område. Samma väder kan som bekant få olika konsekvenser på olika platser: 20 centimeter snö i ett storstadsområde ger till exempel helt andra konsekvenser än 20 centimeter i fjällen. Därför kommer samma snömängd kunna ge en högre varningsnivå i storstadsområdet än i fjällen. På så sätt blir varningarna för besvärligt väder mer anpassade för dig där du är just nu – och du kan lättare fatta rätt beslut och förbereda dig på ett bra sätt. Detta bidrar i sin tur till minskad sårbarhet och ökad säkerhet i samhället.