Artikeln publicerades 8 mars 2021

Intensivt arbete med Söderåsbanan

Med knappt ett år kvar till trafikstart för Pågatågen är det nu mycket på gång i orterna längs Söderåsbanan. Stationsarbeten, bygge av gångbro i Svalöv och bullerskyddsåtgärder i Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp, är några av de arbeten som ska göras.

- Nu går vi in i en intensiv och händelserik fas i arbetet med Söderåsbanan. Under avstängningen är vi på plats i alla orterna och gör arbeten, säger Johan Haagman, projektledare på Trafikverket.

I Billesholm, Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp bygger Trafikverket klart stationerna och plattformarna.

- I Billesholm målar vi också om den befintliga gång- och cykeltunneln för att skapa en tryggare och mer attraktiv passage för gående och cyklister, säger Johan Haagman.

I Kågeröd bygger Trafikverket klart mötesspåret som påbörjades under 2020. De bygger också bullerskyddskärmar i anslutning till centrala Kågeröd. I Svalöv färdigställs den gångbro som byggs i anslutning till stationstorget.

- Fundamenten till gångbron arbetar vi med. Gångbron får ett utseende som liknar det befintliga kvarnhuset, med röda tegelbeklädda hisstorn, säger Johan Haagman.

Det byggs också bullerskyddskärmar i anslutning till centrala Svalöv. I Teckomatorp byggs den befintliga bullerskyddsvallen om och kompletteras med skärmar vid den nya plattformen för att minska ljudnivån från järnvägen.

Så påverkas du som bor i någon av orterna

Trafikverkets arbeten kan innebära störningar i form av damm, buller och vibrationer. Detta gäller för alla orter där de utför arbeten. De arbetar främst dagtid, men en del nattarbeten förekommer. Målet är att i minsta möjliga mån störa vardagen för dig som bor i någon av orterna.

Söderåsbanan stängs för trafik

För att genomföra arbetet så säkert som möjligt stängs tågtrafiken av under delar av våren och sommaren på Söderåsbanan. Det innebär att tågen leds om till andra sträckor.

Söderåsbanan kommer vara avstängd måndag-fredag från 1 mars till 11 april. Från 12 april - 15 augusti är banan helt stängd för tågtrafik. Trots avstängningen är det viktigt att komma ihåg att arbetståg och andra arbetsfordon fortsatt kommer att färdas på spåren. Vägtrafiken kommer inte att påverkas av arbetena.

Arbeten i anslutning till stationsområdena

Runt stationsområdena genomför Svalövs kommun en hel del arbeten för att anslutning till stationsområdena och tågplattformarna ska bli på bästa sätt. En del arbeten är redan klara men merparten kommer att utföras under året och fram till invigningen av Söderåsbanan i december, 2021

Läs mer om vilka arbeten Trafikverket och Svalövs kommun utför i anslutning till Söderåsbanan.