Artikeln publicerades 12 mars 2021

Successiv återgång till närundervisning

Då smittspridningen av Covid-19 i Svalövs kommun åter minskar och att den befarade ökningen efter sportlovsveckan inte blev så stor som befarat så fortsätter skolverksamheterna att successivt återgå till närundervisning.

Linåkerskolan - högstadium

Från och med den 15 mars återgår Linåkerskolan till 100 procents närundervisning.

Svalöfs gymnasium

Mellan den 15 mars och den 4 april övergår Svalöfs gymnasium till närundervisning för två tredjedelar av eleverna och det är rektor som ansvarar för planeringen. De elever som är hemma och tar del av utbildningen via fjärr- eller distansundervisning erbjuds lunchpaket som kan hämtas på närmaste skola.

Kulturskolan

Kulturskolan öppnar försiktigt upp för närundervisning igen. Mellan den 15 mars och den 4 april erbjuds eleverna på lågstadiet och mellanstadiet undervisning på plats på kulturskolan, både enskilt och i små grupper. Kulturskolans elever på högstadiet och gymnasiet erbjuds under samma period även fortsatt undervisning på distans.

- När smittspridningen nu fortsätter att gå ner ser vi det som väsentligt att i möjligaste mån återgå till närundervisning. Framför allt för grundskolans elever i årskurs nio samt elever i årskurs tre på gymnasiet kan det vara helt avgörande. Vi är inte ur krisen och vi kommer att iaktta största möjliga försiktighet även framåt, men eleverna behöver få undervisning på plats, framhåller bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD).