Artikeln publicerades 22 mars 2021

Familjerätten i nordvästra Skåne prisas för sitt innovativa arbetssätt

Här syns de glada medarbetarna på familjerätten.

Här syns de glada medarbetarna på familjerätten.

Familjerätten i nordvästra Skåne är ett föredöme. Utvecklingen av allt fler personligt anpassade sociala tjänster för invånarna i kommunerna Helsingborg, Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga har uppmärksammats från många håll i landet.

Vid den digitala Familjerättsdagen, anordnad av Familjerättssocionomernas riksförening offentliggjordes också att familjerättspriset 2021 gick till nordvästra Skåne.

Så här lyder årets motivering:

"Årets pristagare är den familjerättsliga enhet, som har utvecklat stödet för separerade familjer genom att satsa på det danska digitala verktyget "samarbete efter skilsmässa" (SES). I coronatider har enheten dessutom varit en förebild för andra genom att digitalisera möten och införa e-tjänster. För en familjerätt, som ligger helt rätt i tiden, går 2021 års pris till den familjerättsliga enheten för Helsingborg, Klippan, Svalöv, Åstorp, Örkelljunga och Båstad."

- Det känns fantastisk roligt att vår enhet, som har så mycket driv, får en bekräftelse på allt bra vi gör. Det är ett otroligt kompetent och sammansvetsat gäng som alla ska känna en stor stolthet över den här utmärkelsen, säger Lisbeth Davidsson, enhetschef på familjerättsenheten i Helsingborg.

- Jag är riktigt stolt över familjerättens innovativa arbete. Socialförvaltningen gläds med alla medarbetare på familjerätten. De har gjort ett fantastiskt arbete för att möta Helsingborgs och samverkanskommunernas invånare och familjer med nya smarta lösningar. Stort grattis!, säger Emelie Erixon, socialdirektör i Helsingborg.

Digital hjälp för skilsmässofamiljer
Den digitala tjänsten SES vänder sig till par som har bestämt sig för att gå skilda vägar och har barn. Det handlar om ett verktyg för självreflektion, där användaren får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer och själv kan fundera över vilka val som görs i samband med en separation. Och hur du som förälder berättar om valen för dina barn.

SES fick 2019 även Köpenhamns Universitets innovationspris i närvaro av drottning Margrete. Och från den 25 januari finns tjänsten tillgänglig för alla invånare i kommunerna Helsingborg, Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga

- Kan vi tidigt förbereda barn och föräldrar inför en kommande separation så sparar vi mycket lidande. Vi erbjuder här ett verktyg för ökad självkännedom, hjälp till självhjälp. Utvärderingar i Danmark har visat att SES ger resultat i form av minskning av depression, stress, sjukskrivningsdagar och bättre fysisk och psykisk hälsa.

- Tjänsten är gratis och den som väljer att använda tjänsten får vara helt anonym. Vi planerar en nylansering den 15 april då hela stödet är fullt utbyggt med versioner även på engelska och arabiska. Det kommer också en barnmodul under 2022 som riktar sig direkt till barnen som de själva kan hantera utan hjälp från föräldern. SES är också är vårt bidrag till stadsevenemanget H22, fortsätter Lisbeth Davidsson.

SES är dock bara en del av arbetet med att implementera fler e-tjänster och ha en ökad digital närvaro. Socialförvaltningen fortsätter hela tiden aktivt att utveckla sina digitala tjänster inom ramen för stadens satsning på att bli en av Europas mest innovativa städer. Det handlar om att möjliggöra personligt anpassade sociala tjänster för invånarna, när de vill och var de vill.

Fakta om Familjerättspriset
Familjerättspriset delades för första gången ut vid Familjerättsdagarna i Stockholm 1998. Pristagaren ska ha gjort något som bidragit till att familjerättssocionomernas arbete med vårdnad/umgänges/boendefrågor, adoptioner, faderskap eller annat familjerättsligt arbete. Priset består huvudsakligen av äran men också en vandringspokal där namnet på årets pristagare graverats in.

Information om SES
Läs mer om SES - digital hjälp för skilsmässofamiljer här.

För mer information:
Lisbeth Davidsson, enhetschef vid familjerätten, socialförvaltningen, Helsingborgs stad,
Tel 042- 10 65 34