Artikeln publicerades 29 mars 2021

Nu påbörjar vi vårens gaturenhållning!

I och med vårens intåg påbörjas också den årliga gaturenhållningen i kommunen. Vi kommer att utföra sopning på kommunens asfaltsgator som haft vinterunderhåll. Gatusopning sätter igång den 30 mars och arbetet pågår en månad.

Turordning:
Gaturenhållningen sker enligt denna turordning:
1. Röstånga
2. Svalöv
3. Teckomatorp
4. Billeberga
5. Tågarp
6. Kågeröd

För bästa resultat
För bästa resultat måste sopmaskinerna ha fri tillgång till samtliga asfaltsbelagda kommunala gator och gång- och cykelvägar. Fordon ska, om möjligt, parkeras på den egna fastigheten under den period arbetet utförs. Detta gäller också släp, husvagnar och liknande.

Ett städat intryck samt underlättad vattenavrinning
Rensopade gator och gång- och cykelvägar ger ett städat intryck samtidigt som vattenavrinningen till befintliga brunnar underlättas. Grus, löv och annat skräp kan vid kraftiga regn orsaka stopp i brunnar som i sin tur medför översvämningar. En icke fungerande vattenavrinning medför också att vattnet inte kan nå avsedd brunn utan blir stående i pölar som riskerar att ge fotgängare en kalldusch när fordon passerar. Vattenansamlingar försvårar också passagen för fotgängare vid övergångsställen.

Tack för visad hänsyn i samband med gaturenhållningen!

Vid frågor kontakta:
Annika Svensson, kl 10-12, 0418-47 51 23