Artikeln publicerades 8 juni 2021

"Årets guldlänk" till Hanna Åstrand!

Stort grattis säger vi till Hanna Åstrand som tilldelats FINSAM:s utmärkelse ”Årets guldlänk”.

Det var på FINSAM:s styrelsemöte förra veckan som Hanna fick ta emot den fina utmärkelsen med följande motivering:

För sin förmåga att leda, stödja och följa upp samarbete i mellanrummen med andra verksamheter och organisationer bortom sin egen enhet. Hanna leder samverkansprocesser genom att vara påläst, förberedd och lyhörd. Hon jobbar långsiktigt och hållbart med resursintegrering för att bidra till såväl samhälleligt som individuellt värdeskapande.

Vem är Hanna Åstrand?
Hanna Åstrand är till vardags enhetschef för verksamheten ”Arbete, Integration och välfärd” i Svalövs kommun. Hon började sin tjänst hösten 2019 och har sedan ankomsten lagt ner ett fantastiskt arbete tillsammans med sina medarbetare på att skapa en öppen och kreativ miljö där vägledning, motivation och socialt stöd är ledorden vid kontakten med våra kommuninvånare. Allt arbete syftar till att ta till vara på varje individs egna resurser och att hjälpa den enskilde att bli självförsörjande genom till exempel arbete eller studier.

Stort grattis till utmärkelsen, Hanna!

Fakta: Vad är FINSAM?
FINSAM (finansiell samordning) gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda ett samordningsförbund. I samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Den huvudsakliga uppgiften är att verka för att medborgarna ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själv.

Källa: finsam.se