Artikeln publicerades 21 juni 2021

Fortsatt höga betygsresultat för Svalövs elever

Både meritvärdet för årskurs nio och andelen med gymnasiebehörighet samt elever som tar examen från gymnasieskolan ökar.

Den pågående pandemin har inneburit hög frånvaro hos elever och personal. Stora delar av elevernas utbildning har också genomförts med fjärr- och distansundervisning. Trots detta ökar betygsresultaten för eleverna.

Andelen elever från årskurs nio som är behöriga till yrkesförberedande program på gymnasiet ligger fortsatt kvar på en hög nivå jämfört med riket och ökar till och med något. Hela 85,8 procent är behöriga, vilket är en liten ökning med 0,6 procentenheter från föregående läsår.

Andelen elever som tar examen från Svalöfs gymnasium ökar också. Här är det i år hela 82 procent som tar sin examen, vilket är en ökning med 5 procentenheter.

- Unga som lämnar gymnasieskolan utan examen har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och med det följer en förhöjd risk för utanförskap i form av till exempel lägre inkomst och sämre hälsa. Därför är det oerhört glädjande att fler unga både är behöriga till och tar examen från gymnasieskolan i Svalövs kommun, säger tillförordnad utbildningschef Matz Ingvarsson.