Artikeln publicerades 14 juli 2021

Undersöker möjligheter till kamerabevakning av Lunnaskolan

Kommunens trygghets- och säkerhetschef blickar ut över Lunnaskolans skolgård.

Kommunens trygghets- och säkerhetschef, Niklas Schörling, på plats på Lunnaskolan för att bilda sig en uppfattning över vilka preventiva åtgärder som skulle passa bäst på området.

Under året har en hel del skadegörelse och en del andra brott skett på eller i anslutning till Lunnaskolan i Kågeröd och sedan sommarlovet inleddes har förseelserna ökat ytterligare. Det är mot denna bakgrund som kommunen nu vidtar åtgärder och undersöker olika lösningar som ska förhindra fortsatt skadegörelse.

- För att skapa oss en bild av omfattningen och åtgärdsbehovet har jag involverat skolan, fastighetsägaren och andra aktörer. Tillsammans kommer vi att kartlägga och bedöma vilka insatser som är optimala för att komma till rätta med problemen, säger Niklas Schörling, trygghets- och säkerhetschef i Svalövs kommun.

Ett antal brottsförebyggande åtgärder har redan vidtagits. Till exempel besöker nattvandrarna i Kågeröd tillsammans med personal från social omsorg området mer frekvent än tidigare. Kommunen har också anställt två trygghetsvärdar som kommer att ha speciell uppsikt över platsen under sommarmånaderna.

- Till insatserna vi redan gör i dagsläget överväger vi också andra brottsförebyggande lösningar. Bland annat tittar vi på olika system för kamerabevakning, värmekameror samt system som generar ett störande högfrekvent ljud. Ambitionen är att hitta en lösning som fungerar proaktivt och som kan användas efter att ett brott är begånget, säger Niklas Schörling.

En kompletterande lösning med till exempel kameror ligger i linje med kommunens ambition på särskilda satsningar gällande trygghetsfrågor, såväl kortsiktigt som långsiktigt.

- Förhoppningsvis har vi en kompletterad lösning på plats i närtid. En lösning som medför att elever, personal och allmänhet känner att Lunnaskolans område är en trygg plats att vistas på, även efter skoltid, säger Niklas Schörling.