Artikeln publicerades 15 juli 2021

Sista chansen att nominera till Svalövs kommuns Miljöpris 2021!

Nu är det dags att nominera din kandidat till årets miljöpris. Priset delas ut som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom natur- och miljövård.

Miljöpriset kan delas ut till enskild, skolklass, förening, företag eller annan grupp som har sin verksamhet i Svalövs kommun. Priset består av en symbol för kommunens miljöarbete.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som utser pristagare. Flera pristagare kan utses och miljöpriset kan utdelas till samma pristagare flera gånger. Dock bör ett tidsintervall om 5 år tillämpas mellan utdelningarna.

En nominering ska innehålla följande:

  • Kandidatens namn, adress och telefon.
  • Motivering till varför hen ska tilldelas miljöpriset.
  • Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon.

Skicka in din nominering till:

  • Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och märk kuvertet med ”Miljöpris”,
  • eller via e-post.

Lämnas din nominering senast den 1:e september!