Artikeln publicerades 11 augusti 2021

Upptäck natur och kultur i det kommunala naturreservatet Svenstorp - Bolshus fälad

Betesdjur i Svenstorp

Norr om Svalövs tätort finns rester av ett gammalt jordbrukslandskap som i dag betas och skyddas som naturreservat.

2021 är friluftslivets år. Under parollen Luften är fri! görs en nationell satsning på friluftsliv med syfte att få fler människor att prova friluftsliv och öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Under året kommer Svalövs kommun att uppmärksamma detta genom en rad olika informationsinsatser och aktiviteter.

Varje månad presenterar vi ett naturområde. Denna gång är det dags för en presentation av naturreservatet Svenstorp-Bolshus fälad.

Svenstorp-Bolhus fälad är ett varierat naturreservat med fäladsmarker i norr, fuktängar i söder och mindre skogspartier spridda över området. Den varierade miljön utgör grunden för en rik och mångfaldig flora. Närmare 300 arter har rapporterats från reservatet, däribland desmeknopp, klockgentiana och granspira.