Artikeln publicerades 12 augusti 2021

Efter en intensiv byggfas rullar godstågen på Söderåsbanan igen

Under en intensiv och händelserik byggfas under våren och sommaren har Trafikverket gjort stora arbeten i alla orter längs Söderåsbanan. Nu öppnar banan för godstrafik igen.

- Nu börjar förändringen bli mer synlig i orterna. De nya stationerna växer fram, hisstornen till gångbron i Svalöv är på plats och i Teckomatorp har den nya sidoplattformen börjat ta form, säger Johan Haagman, projektledare på Trafikverket.

Arbetet har haft en viss påverkan av COVID 19 i form av längre leveranstider av material och sjukdomsfall på arbetsplatsen. En annan utmaning har varit hanteringen av den invasiva arten parkslide i Teckomatorp, ett arbete som varit mer omfattande än vad vi tidigare känt till. Nu är arbetet klart och godkänt av berörda miljömyndigheter.

- De utmaningar som vi har stött på har försenat byggnationen något, men det påverkar inte tidplanen i stort och starten av pågatågstrafiken i december. En framgångsfaktor är bland annat den goda dialog vi har med berörda kommuner. När det har dykt upp frågor har de kunnat hanteras på ett smidigt sätt, säger Johan Haagman.

Under hösten återstår en del arbete med att färdigställa stationerna i respektive ort. Svalövs kommun och Bjuvs kommun arbetar med att utveckla områdena runt de nya stationerna.

Hisstornen vid stationen i Svalöv

Två nya hisstorn är på plats vid stationen i Svalöv.

Banan öppnas för godstrafik
Sedan mars har Söderåsbanan varit avstängd. Den 16 augusti öppnar banan för godstrafik igen, då höjs också hastigheten på delar av sträckan.

- Vi har haft en del problem med att obehöriga har korsat järnvägen under avstängningen. Det är både livsfarligt och olagligt. Nu när banan öppnar för godstrafik igen vill vi betona riskerna med detta. Stoppsträckan för ett tåg kan vara upp till en kilometer. Om lokföraren ser en person på spåret framför så har den inte en chans att få stopp på tåget, Johan Haagman.

Fler tåg under en kortare period
I två omgångar under sensommaren och hösten kommer Söderåsbanan användas som omledningsbana för godståg och persontåg, när det är tågstopp på Västkustbanan. Det gäller 19-22 augusti och 6 september-14 november. För dig som bor nära järnvägen kan det innebära en ökad mängd buller under en kortare period.

Fakta: Om Söderåsbanan

I december 2021 planerar Trafikverket att öppna Söderåsbanan för persontåg. Det betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela västra Skåne och möjliggör ett mer klimatvänligt resande.

Resan med tåg kommer ta ungefär så här lång tid:

  • Åstorp - Billesholm: cirka 6 minuter
  • Billesholm - Kågeröd: cirka 6 minuter
  • Kågeröd - Svalöv: cirka 6 minuter
  • Svalöv - Teckomatorp: cirka 5 minuter
  • Teckomatorp - Malmö: cirka 25 minuter

Inledningsvis kommer Söderåsbanan trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen.

Läs mertrafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller svalov.se Länk till annan webbplats..