Artikeln publicerades 16 augusti 2021

Medarbetardagen blev en lyckad uppstart på terminen

Utbildningschef Hans Dahlqvist (i mitten) tillsammans med föreläsarna Christina Åkerberg och SaraClaes Schmidt i studion.

I fredags den 13 augusti höll sektor utbildning en medarbetardag som uppstart på terminen.

Dagen skulle handla om konsten att vara människa och att få vara unik, om de normer och värderingar som styr våra liv och vårt samhälle, och som ibland hindrar oss från att tänka logiskt. Förmiddagen bestod av föreläsning och eftermiddagen bjöd på mer kreativitet med workshop i smågrupper.

Till sin hjälp hade man bjudit in SaraClaes Schmidt, entreprenör, nöjesproducent, marknadschef och musiker med mera och Christina Åkerberg, utbildad socionom med 35 års erfarenhet av socialt arbete. De hade i förväg lovat att guida publiken genom föreläsningen på ett humoristiskt men allvarligt sätt och förväntningarna var stora.

Syftet med dagen, förklarade Hans Dahlqvist, utbildningschef, i sin inledning, är att skapa en känsla av sammanhang, stärka samhörigheten och vi-känslan, betona det gemensamma uppdraget samt att reflektera tillsammans kring väsentliga delar av vårt uppdrag. Vi ska ha fortsatt fokus på måluppfyllelse med höga ambitioner som grund men Hans poängterade också att allt inte bara handlar om skolresultat. Livet handlar om att vara människa och att alla har rätt att söka sin väg.

Eftersom dagen genomfördes digitalt och interaktionen med föreläsarna därmed försvann, kunde deltagarna ställa frågor och kommentera via chattfunktion. Att föreläsningen var uppskattad stod klart tidigt!

Efter föreläsningen ville föreläsarna att deltagarna skulle diskutera det som lyfts fram under föreläsningen i smågrupper på respektive enhet för att fånga upp tankar och reflektioner och få nya verktyg att jobba vidare med framöver.

Hans tackade alla inblandade och avrundade sedan dagen - som precis som lovat bjudit på en blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet och med det primära målet att uppdatera och bredda allas sätt att tänka och att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma!