Artikeln publicerades 16 augusti 2021

Polisens årliga trygghetsmätning skickas ut

Nu är det dags för Polisens årliga trygghetsmätning. Undersökningen skickas ut den 16 augusti till slumpmässigt utvalda invånare i åldern 16-85 år, och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras under hösten. Är du en av de utvalda ber vi dig att ägna en stund åt att besvara frågorna i enkäten.

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

I dagarna kommer 73 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Läs mer om trygghetsmätningen på Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tack på förhand för din medverkan!

Vid frågor gällande undersökningen, kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200