Artikeln publicerades 18 augusti 2021

Smart stad vill veta vad du tycker

Christin Zackrisson, Familjen Helsingborgs projektledare för Smart stad

Projektet Smart stad kommer till Svalövs kommun med sin projektledare för att intervjua kommuninvånare.

Smart stad är ett projekt inom ramen för Familjen Helsingborg där Ängelholms kommun är värdkommun och kommer att driva projektet. Familjen Helsingborg vill utveckla smarta och hållbara lösningar som möter urbaniseringens globala utmaningar. Det kan handla om miljöteknik men också smarta lösningar inom mobilitet, digitalisering, stadsplanering och social hållbarhet. För att detta ska kunna ske behöver vi först skapa en helhetsbild över nuläge och önskat läge gällande Smart stad inom Familjen Helsingborg kopplat till medborgarnas behov utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att tillsammans arbeta fram en målbild, en gemensam utvecklingsplan och därefter samarbeta kring testbäddar och teknikutveckling kan vi inom Familjen Helsingborg få en unik portfölj av möjliga åtgärder samt gemensamma kunskaper kring vilka effekter dessa åtgärder ger oss. Tillsammans kan vi utveckla en SMART region som utgår från medborgarnas behov och ger mer utrymme för värdeskapande arbete inom våra organisationer.

Som en del i projektet kommer kommuninvånare i Familjen Helsingborgområdet att intervjuas. Nu är det Svalövs tur.

Projektledaren Christin Zackrisson kommer att vara i Svalöv, Teckomatorp och eventuellt i Röstånga torsdagen den 19 augusti och fredagen den 20 augusti för att genomföra intervjuer med kommuninvånare.

Dela gärna med dig av dina tankar om hur Svalövs kommun kan bli en ännu bättre och smartare kommun att bo, leva och verka i.