Artikeln publicerades 8 oktober 2021

Över stock och sten i Klövahallars naturreservat

På stenig och smal stig under boken och alens lövverk kan du vandra utmed Klövabäckens västra sida i sprickdalen Klövahallars dalbotten. 

2021 är friluftslivets år. Under parollen Luften är fri! görs en nationell satsning på friluftsliv med syfte att få fler människor att prova friluftsliv och öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Under året kommer Svalövs kommun att uppmärksamma detta genom en rad olika informationsinsatser och aktiviteter.

Varje månad presenterar vi ett naturområde. Denna gång är det dags för en presentation av Klövahallar.

Läs om månadens smultronställe Klövahallar här.