Artikeln publicerades 11 oktober 2021

Samtalsgrupp för anhöriga

Som anhörig till någon som är äldre, är långvarigt sjuk eller som har ett funktionshinder har man många gånger behov av att prata med andra som befinner sig i en liknande situation. I början av november 2021 startar en ny samtalsgrupp i studiecirkelformat under ledning av kommunens demenssjuksköterska och anhörigsamordnare. Du som är anhörig är varmt välkommen att delta!

I samtalsgruppen pratar vi bland annat om anhörigrollen och om hur vi får vardagen att fungera. Vi samtalar om ämnen som rör dig som anhörig utifrån den situation som du befinner dig i. Alla anhöriga har olika behov och förutsättningar, men även mycket gemensamt. I samtalsgruppen har du möjlighet att uttrycka dina tankar, lätta på trycket, dela glädje och sorg med andra. Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. Varje möte har ett nytt tema.

Samtalsgruppen är en sluten grupp som träffas tillsammans med samtalsledare en gång i veckan under totalt sex veckor. I gruppen har vi tystnadsplikt. För att samtalsgruppen ska bli givande och alla ska kunna komma till tals är antalet deltagare satt till max åtta personer. Det kostar inget att vara med i samtalsgruppen. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dag: 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12
Tid: Kl. 10.00-12.30
Plats: Solgården, Felestadsv. 1, Svalöv
Anmälan: senast den 25/10 till anhörigsamordnaren, telefon 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se

Välkommen!
Anhörigsamordnaren och Demenssjuksköterskan