Artikeln publicerades 26 oktober 2021

Nya vädervarningar införs

SMHI går över till ett nytt vädervarningssytem från och med i dag. De nya varningsnivåerna kommer att vara gul, orange och röd varning, där röd varning är den allvarligaste graden.

Med de nya varningarna blir det enklare att förstå vilka problem som vädret kan orsaka. Val av varningsnivå kommer nämligen göras utifrån de konsekvenser som väntas uppstå i ett visst område.

Samma väder kan som bekant få olika konsekvenser på olika platser: 20 centimeter snö i ett storstadsområde ger till exempel helt andra konsekvenser än 20 centimeter i fjällen.

Därför kommer samma snömängd kunna ge en högre varningsnivå i storstadsområdet än i fjällen. På så sätt blir varningarna för besvärligt väder mer anpassade för dig där du är just nu – och du kan lättare fatta rätt beslut och förbereda dig på ett bra sätt. Detta bidrar i sin tur till minskad sårbarhet och ökad säkerhet i samhället.

Gul varning - Vad ska du göra?

 • Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser.
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära

 • Konsekvenser för samhället.
 • Vissa risker för allmänheten.
 • Vissa skador på egendom och miljö
 • Störningar i en del samhällsfunktioner

Orange varning - Vad ska du göra?

 • Undvik att exponera dig för vädret.
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

 • Allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Allvarliga skador på egendom och miljö
 • Störningar i samhällsfunktioner.

Röd varning - Vad ska du göra?

 • Avstå helt från att exponera dig för vädret.
 • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Stor fara för allmänheten.
 • Mycket allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Omfattande störningar i samhällsfunktioner.

Följ vädervarningarna:

Sveriges Radio P1 och P4
Regelbundna rapporteringar om aktuellt varningsläge