Artikeln publicerades 18 november 2021

Bibliotek för alla tider

Från och med 15 november 2021 och till och med hela 2022 kommer våra fyra närbibliotek att ha öppet fyra dagar i veckan.

Utökat öppethållande
Närbiblioteken i Billeberga, Kågeröd, Röstånga och Teckomatorp kommer att ha öppet två dagar extra i veckan, klockan15.30-18.30, utöver de två dagarna som de redan har öppet.

Om projektet
Projektet Bibliotek för alla tider genomförs med stöd från Kulturrådets Stärkta bibliotek. Projektet syftar till ökad tillgänglighet och förbättrad service. Inom kort kommer de fyra närbiblioteken också att få utlåningsautomater.

Aktuella öppettider finns här.