Artikeln publicerades 24 april 2023

Invasiva arter hotar det naturliga ekosystemet

Jätteloka

Jätteloka

Nu står vi inför en ny växtsäsong vilket de flesta av oss nog längtat efter, men tyvärr innebär det även att det är växtsäsong för de invasiva arterna.

Invasiva främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan, avsiktligt eller oavsiktligt och som breder ut sig så kraftigt att de hotar den biologiska mångfalden. De kan skada inhemska arter och ekosystem och ha negativa effekter på jord-, vatten- och skogsbruk.

Störst chans att hindra spridningen av invasiva arter är att sätta in bekämpningen tidigt. Det är också viktigt att rapportera dina fynd av invasiva arter till artdatabanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. även om du bara misstänker att det är en invasiv art ska du anmäla det så kan andra avgöra om det är en eller inte.

De arter som är EU-listade är förbjudna enligt lag, i Svalövs kommun gäller det främst jätteloka, jättebalsamin och skunkkalla.

Det finns andra arter som inte är EU-listade och därmed inte förbjudna men som sprider sig aggressivt, tex parkslide. I dagsläget finns dock inget fullständigt bekämpningssätt för just parkslide, och har du inte möjlighet att göra en rejäl bekämpning har det visat sig bäst att låta beståndet stå orört - det är när du börjar störa rötterna genom grävning som de kan sätta fart och verkligen börja växa.

Läs mer om invasiva arter Öppnas i nytt fönster..