Artikeln publicerades 5 maj 2023

Öppet hus planeras gällande förändringar av mölledammen i Röstånga

Mölledammen i Röstånga kommer att förändras. Bakgrunden ligger i EU:s vattendirektiv som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i medlemsländerna.

Dammen i Röstånga utgör ett vandringshinder vilket innebär att fiskar och andra vattenlevande organismer inte har möjlighet att passera den. Kommunen blev förelagda av Länsstyrelsen att vidta åtgärder. Föreläggandet överklagades men avslogs av mark- och miljödomstolen.

För att uppfylla vattendirektivet har Svalövs kommun beslutat att avsänka dammen och skapa en slingrande, strömmande å omgiven av ett svämplan på det området där dammen idag är belägen. Svämplanet är ett område som ges möjlighet att svämmas över vid höga vattenflöden. Vid normala flöden kan området användas för rekreation. Exempel på hur området kan komma utformas ses i projektförslag som nås via länken nedan.

Svalövs kommun önskar nu din hjälp med att utforma detta område. Vad skulle du vilja att platsen användes till? Kanske vill du upptäcka arterna i området genom informationsskyltar om vattenmiljön? Kanske vill du njuta av mindre vattenspeglar i området? Kanske önskar du att konsthallen utökas med en utställningsyta över området?

Under en kväll i september eller oktober (exakt datum kommer längre fram) får du möjlighet att komma med dina idéer till områdets utformning. Vid detta tillfälle kommer du även att få möjlighet att ta del av mer information om bakgrunden till åtgärden, ställa frågor om skötsel, få ett större perspektiv kring vattenvård och klimatanpassning.

Vid frågor, kontakta plan@svalov.se

Läs mer om åtärderna vid mölledammen.