Artikeln publicerades 23 juni 2021

Vulkanernas landskap vid Jällabjär

Månadens smultronställe är vulkanernas landskap.

2021 är friluftslivets år. Under parollen Luften är fri! görs en nationell satsning på friluftsliv med syfte att få fler människor att prova friluftsliv och öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Under året kommer Svalövs kommun att uppmärksamma detta genom en rad olika informationsinsatser och aktiviteter.

Varje månad presenterar vi ett naturområde. Denna gång är det dags för en presentation av vulkanernas landskap.

Under de geologiska tidperioderna Jura och Krita (mellan 200 miljoner – 66 miljoner år sedan) bildades Skånes 150–200 vulkaner av starka jordskorperörelser. Jällabjär är den vackraste. På håll ses denna konformade vulkan resa sig 50 meter över omgivningen. Jällabjär avsattes som naturreservat 1977. Sedan 2004 har också området ingått i EU:s Natura 2000 nätverk. I området finns märkta leder och på en del att dessa går Skåneleden ”Från ås till ås”. Nära den sydvästra parkeringen finns en rastplats med vindskydd och grillplats.

Vill du veta mer om Friluftslivets år och allt spännande som händer läs mer här.