Artikeln publicerades 23 augusti 2021

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde, på Linåkerskolan, måndagen den 30 augusti, kl 18.30.

När: måndag 30 augusti, kl. 18.30
Var:
Linåkerskolan, Svalöv

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

  • Översiktsplan för Svalövs kommun - 2016 med utblick mot 2036
  • Antagande av renhållningsordning för Svalövs kommun och Landskrona stad
  • Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022-2025

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning i beaktande och inte närvara vid uppvisande av sjukdomssymtom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns därmed möjlighet att ta del information och debatt i efterhand här på hemsidan.

Föredragningslista med samtliga handlingar finns att ta del av i kommunens diarium. Kallelse och protokollsutkast finns också att hämta i kommunhusets reception.

Välkommen!

Ingrid Ekström (SD),
Kommunfullmäktiges ordförande