Artikeln publicerades 18 oktober 2021

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde, på Linåkerskolan, måndagen den 25 oktober, kl 18.30.

När: måndag 25 oktober, kl. 18.30
Var:
Linåkerskolan, Svalöv

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

  • Information om budget 2022, plan 2023-2024 samt Allmänhetens frågestund
  • Mål och budget 2022, plan 2023-2024
  • Justeringar i VA-taxa från och med 2022-01-01

Information om budget 2021 och plan 2022-2023 för Svalövs kommun kommer att ges på sammanträdet. Efter informationen har allmänheten möjlighet att ställa frågor om budgeten. Frågestunden begränsas till 30 minuter och avser endast detta ärende.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning i beaktande och inte närvara vid uppvisande av sjukdomssymtom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns därmed möjlighet att ta del information och debatt i efterhand här på hemsidan.

Föredragningslista med samtliga handlingar finns att ta del av i kommunens diarium. Kallelse och protokollsutkast finns också att hämta i kommunhusets reception.

Välkommen!

Ingrid Ekström (SD),
Kommunfullmäktiges ordförande