Artikeln publicerades 18 oktober 2021

Svalövs kommun ger bidrag till kulturprogram

Bildningsnämnden beslutade den 12 oktober att återstående medel budgeterade till aktivitetsbidrag till studieförbunden 2021, som ej sökts eller tilldelats, ska användas till ett riktat aktivitetsbidrag för kulturprogram. 

Om bidraget
Ett tillfälligt riktat aktivitetsbidrag för kulturprogram införs 2021. Bidraget kan tilldelas för program som genomförs efter ansökan och allra senast 31 december 2021. Bidraget kan sökas senast 30 november 2021 och får omfatta högst 4.000 kr per sökt bidrag. Totalt finns 18.000 kr avsatta till det tillfälliga bidraget. Tilldelning görs löpande tills pengarna är slut.

Vem kan söka?
Bidraget kan sökas av studieförbund, kulturföreningar och hembygdsföreningar för kulturprogram som genomförs i Svalövs kommun.

Hur söks bidraget?
Bidraget söks via en länk här på kommunens hemsida till Kulturplats Svalöv.

Till ansökan ska en fil bifogas med programmets beskrivning och budget.