Artikeln publicerades 24 november 2021

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde, på Linåkerskolan, måndagen den 29 november, kl 18.30.

När: måndag 29 november, kl. 18.30
Var:
Linåkerskolan, Svalöv

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

  • Mål och budget 2022, plan 2023-2024
  • Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning i beaktande och inte närvara vid uppvisande av sjukdomssymtom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns därmed möjlighet att ta del information och debatt i efterhand här på hemsidan.

Föredragningslista med samtliga handlingar finns att ta del av i kommunens diarium. Kallelse och protokollsutkast finns också att hämta i kommunhusets reception.

Välkommen!

Ingrid Ekström (SD),
Kommunfullmäktiges ordförande